Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 вересня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1215232

у тому числі

 

фермерське господарство

44806

приватне підприємство

200753

державне підприємство

3915

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11627

дочірнє підприємство

12118

іноземне підприємство

659

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3284

підприємство споживчої кооперації

1229

акціонерні товариства

14878

з них

 

публічне акціонерне товариство

2417

приватне акціонерне товариство

4935

товариство з обмеженою відповідальністю

558634

товариство з додатковою відповідальністю

1428

повне товариство

1358

командитне товариство

379

кооперативи

26804

з них

 

виробничий

2261

обслуговуючий

18522

споживчий

747

сільськогосподарський виробничий

989

сільськогосподарський обслуговуючий

1042

органи влади, організації (установи, заклади)

99886

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10869

комунальна організація (установа, заклад)

62013

приватна організація (установа, заклад)

1045

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1551

асоціація

2362

корпорація

559

консорціум

72

концерн

192

спілка споживчих товариств

319

інші об'єднання юридичних осіб

754

товарна біржа

622

кредитна спілка

1081

споживче товариство

4401

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15806

громадська організація

79129

спілка об'єднань громадян

1167

релігійна організація

24636

профспілка, об'єднання профспілок

27475

творча спілка (інша професійна організація)

308

благодійна організація

17443

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27420

орган самоорганізації населення

1523

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

48030

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

43503

представництво

4527

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.