Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 жовтня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1219624

у тому числі

 

фермерське господарство

44848

приватне підприємство

200570

державне підприємство

3909

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11612

дочірнє підприємство

12100

іноземне підприємство

658

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3281

підприємство споживчої кооперації

1223

акціонерні товариства

14831

з них

 

публічне акціонерне товариство

2384

приватне акціонерне товариство

4946

товариство з обмеженою відповідальністю

562799

товариство з додатковою відповідальністю

1434

повне товариство

1358

командитне товариство

379

кооперативи

26841

з них

 

виробничий

2256

обслуговуючий

18555

споживчий

747

сільськогосподарський виробничий

992

сільськогосподарський обслуговуючий

1048

органи влади, організації (установи, заклади)

99697

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10833

комунальна організація (установа, заклад)

61946

приватна організація (установа, заклад)

1049

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1550

асоціація

2362

корпорація

558

консорціум

72

концерн

192

спілка споживчих товариств

319

інші об'єднання юридичних осіб

755

товарна біржа

622

кредитна спілка

1081

споживче товариство

4409

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15802

громадська організація

79444

спілка об'єднань громадян

1187

релігійна організація

24711

профспілка, об'єднання профспілок

27537

творча спілка (інша професійна організація)

308

благодійна організація

17534

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27533

орган самоорганізації населення

1527

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

48552

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

44027

представництво

4525

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.