Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 листопада 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1224854

у тому числі

 

фермерське господарство

44898

приватне підприємство

200486

державне підприємство

3903

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11621

дочірнє підприємство

12090

іноземне підприємство

655

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3286

підприємство споживчої кооперації

1222

акціонерні товариства

14797

з них

 

публічне акціонерне товариство

2347

приватне акціонерне товариство

4968

товариство з обмеженою відповідальністю

567552

товариство з додатковою відповідальністю

1440

повне товариство

1356

командитне товариство

379

кооперативи

26885

з них

 

виробничий

2252

обслуговуючий

18589

споживчий

748

сільськогосподарський виробничий

998

сільськогосподарський обслуговуючий

1050

органи влади, організації (установи, заклади)

99504

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10801

комунальна організація (установа, заклад)

61904

приватна організація (установа, заклад)

1054

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1544

асоціація

2367

корпорація

557

консорціум

72

концерн

192

спілка споживчих товариств

319

інші об'єднання юридичних осіб

753

товарна біржа

622

кредитна спілка

1080

споживче товариство

4412

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15803

громадська організація

79758

спілка об'єднань громадян

1201

релігійна організація

24840

профспілка, об'єднання профспілок

27551

творча спілка (інша професійна організація)

311

благодійна організація

17604

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27668

орган самоорганізації населення

1533

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

48975

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

44430

представництво

4545

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.