Архів: 2017| 2016| 2015| 2014| 2013

Кількість юридичних осіб за організаційними формами1

 

(на 1 грудня 2017 року)

 

Усього

Усього юридичних осіб

1230155

у тому числі

 

фермерське господарство

44986

приватне підприємство

200412

державне підприємство

3896

казенне підприємство

32

комунальне підприємство

11638

дочірнє підприємство

12081

іноземне підприємство

654

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

3284

підприємство споживчої кооперації

1222

акціонерні товариства

14763

з них

 

публічне акціонерне товариство

2274

приватне акціонерне товариство

5017

товариство з обмеженою відповідальністю

572316

товариство з додатковою відповідальністю

1444

повне товариство

1349

командитне товариство

379

кооперативи

26926

з них

 

виробничий

2248

обслуговуючий

18623

споживчий

750

сільськогосподарський виробничий

996

сільськогосподарський обслуговуючий

1060

органи влади, організації (установи, заклади)

99225

з них

 

державна організація (установа, заклад)

10752

комунальна організація (установа, заклад)

61801

приватна організація (установа, заклад)

1057

організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

1538

асоціація

2375

корпорація

558

консорціум

72

концерн

192

спілка споживчих товариств

318

інші об'єднання юридичних осіб

752

товарна біржа

622

кредитна спілка

1080

споживче товариство

4415

недержавний пенсійний фонд

72

політична партія

15792

громадська організація

80112

спілка об'єднань громадян

1222

релігійна організація

24994

профспілка, об'єднання профспілок

27583

творча спілка (інша професійна організація)

310

благодійна організація

17686

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

27838

орган самоорганізації населення

1539

 

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи юридичних осіб

49656

у тому числі

 

філія (інший відокремлений підрозділ)

45090

представництво

4566

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.