Публікації Статистична інформація

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

 

 

Орієнтовне оприлюднення експрес-випусків Держстату у 2016 році

 

Дата останнього оновлення: 25.12.2015         

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск;

- час оприлюднення 17.30

 

Демографічна та соціальна статистика
/
Культура / Населені пункти та житло / Населення та міграція / Освіта / Охорона здоров'я /Політична та інша суспільна діяльність / Правосуддя та злочинність /Ринок праці
/Зайнятість та безробіття /Оплата праці та соціально-трудові відносини / Соціальний захист /

Економічна статистика
/
Економічна діяльність
/ Будівництво / Внутрішня торгівля / Діяльність підприємств / Енергетика / Капітальні інвестиції / Навколишнє середовище / Послуги / Промисловість / Сільське, лісове та рибне господарство / Лісове господарство та мисливство /Рибне господарство /Транспорт /Туризм /Зовнішньоекономічна діяльність / Інформаційне суспільство /Наука, технології та інновації / Національні рахунки / Ціни /

Багатогалузева статистична інформація
/
Регіональна статистика /

 

 

 Демографічна та соціальна статистика

Культура

Мережа та діяльність музеїв

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність театрів

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність концертних організацій

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Населені пункти та житло

Житловий фонд України

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

(2015)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

  01; 29 30 29 31   01; 29 30 30 31 30

30

 

(12.15)(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

 

(05.16)(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Населення та міграція

Демографічна ситуація в Україні

18 19 17 15 18 16 15 16 15 17 15 16

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2016 року

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Освіта

Дошкільні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 03

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охоплення навчанням дітей шкільного віку станом на 01 вересня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

(2016/2017 навч.рік)

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

(2016/2017 навч.рік)

Робота аспірантури та докторантури

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охорона здоров'я

Травматизм на виробництві

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Політична та інша суспільна діяльність

Результати діяльності громадських організацій в Україні

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

(2015)

Правосуддя та злочинність

Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Зайнятість та безробіття населення України

 

 

24

 

 

23

 

 

22

 

 

22

V кв. 2015)

(І кв. 2016)

I кв. 2016)

II кв. 2016)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заробітна плата

28 29 29 28 27 29 28 29 28 28 29 28

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Заборгованість із виплати заробітної плати

27 26 28 27 27 29 27 26 27 27 28 27

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

 

16

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Соціальний захист

Про надання населенню субсидій

20 19 21 20 20 21 20 19 20 21 21 20

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

 Економічна статистика

Економічна діяльність

Будівництво

Виконання будівельних робіт в Україні

22 22 22 21 23 21 21 22 21 21 21 21

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Прийняття в експлуатацію житла в Україні

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі

20 19 21 20 19 21 20 19 20 19 21 20

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

26 24 24 26 24 24 26 25 26 25 24 26

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

21

(І кв. 2016)

(9 міс. 2016)

Діяльність підприємств

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств України

 

 

 

14 26

 

 

26

 

 

24

 

(2015) (попер. дані)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Енергетика

Енергетичний баланс України за 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

(2015)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції в Україні

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

24

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 році (попередні дані)

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2015 році

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Послуги

Діяльність підприємств сфери послуг

 

 26

 

 

25

 

 

26

 

 

25

 

V кв. 2015)

(І кв.2016)

(ІІ кв.2016)

(ІІІ кв. 2016)

Промисловість

Підсумки роботи промисловості України

21 24 22 21 23 22 21 22 21 21 22 21

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні

  01 03 01 04 01 04 01 02 03 02 02

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Сільське, лісове та рибне господарство

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2015 році (попередні дані)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2015 році

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2016 року

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2016 року

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2015 рік (попередні дані)

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Посівні площі озимих культур під урожай 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

(на 01.12.16)

Лісове господарство та мисливство

Лісогосподарська діяльність      

13

               

(2015)

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів

 

 

 

20

 

 

 20

 

 

 20

 

 

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Транспорт

Підсумки роботи автомобільного транспорту України

 

 

 

 

  04

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Підсумки роботи транспорту України

20 19 21 20 20 21 20 19 20 20 21 20

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Туризм

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

(за літо 2016)

Мережа колективних засобів розміщування

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа суб’єктів туристичної діяльності

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

15

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Зовнішня торгівля товарами

14 15 16 14 16 14 15 15 14 17 14 15

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(І кв. 2016)

(01-04.2016)

(01-05.16)

(І пів. 2016)

(01-07.16)

(01-08.16)

(9 міс. 2016)

(01-10.16)

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоторговельний баланс України

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

 

 29

 

 

 

 

 

 31

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Зовнішня торгівля послугами

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Інформаційне суспільство

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Наука, технології та інновації

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2015 році

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

 

 

20

 

 

 

19

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Національні рахунки

Річні національні рахунки

Доходи та витрати населення України

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

30

(І-IV кв.2015 та 2015) (попер. дані)

(2015) (ост. дані)

Квартальні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт України

 

 

17, 21

 

 

21

 

 

19

 

 

19

(І-ІV кв. 2014) (ост.дані)
(І-І
V кв. 2015 та 2015) (уточн. дані)

(І кв. 2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Доходи та витрати населення Україні

 

 

 

 

 

30

 

 

29

 

 

30

(І кв. 2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Ціни

Індекси цін

06 08 09 08 06 08 08 08 08 07 08 08

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Багатогалузева статистична інформація

Регіональна статистика

Валовий регіональний продукт

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

(2015) (попер. дані)

Доходи та витрати населення за  регіонами України

20

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

(2015) (попер. дані)

 

 

 Демографічна та соціальна статистика

Культура

Мережа та діяльність музеїв

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність театрів

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа та діяльність концертних організацій

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Населені пункти та житло

Житловий фонд України

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

(2015)

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

  01; 29 30 29 31   01; 29 30 30 31 30

30

 

(12.15)(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

 

(05.16)(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Населення та міграція

Демографічна ситуація в Україні

  19 17 15 18 16 15 16 15 17 15 16

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 01 січня 2016 року

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Освіта

Дошкільні навчальні заклади

 

 

 

 

 

 03

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охоплення навчанням дітей шкільного віку станом на 01 вересня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

(2016/2017 навч.рік)

Мережа вищих навчальних закладів на початок навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

(2016/2017 навч.рік)

Робота аспірантури та докторантури

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Охорона здоров'я

Травматизм на виробництві

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Політична та інша суспільна діяльність

Результати діяльності громадських організацій в Україні

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

(2015)

Правосуддя та злочинність

Результати розгляду справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Зайнятість та безробіття населення України

 

 

24

 

 

23

 

 

22

 

 

22

V кв. 2015)

(І кв. 2016)

I кв. 2016)

II кв. 2016)

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заробітна плата

28 29 29 28 27 29 28 29 28 28 29 28

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Заборгованість із виплати заробітної плати

27 26 28 27 27 29 27 26 27 27 28 27

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

 

16

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Соціальний захист

Про надання населенню субсидій

  19 21 20 20 21 20 19 20 21 21 20

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

 Економічна статистика

Економічна діяльність

Будівництво

Виконання будівельних робіт в Україні

22 22 22 21 23 21 21 22 21 21 21 21

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Прийняття в експлуатацію житла в Україні

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі

  19 21 20 19 21 20 19 20 19 21 20

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

26 24 24 26 24 24 26 25 26 25 24 26

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

21

(І кв. 2016)

(9 міс. 2016)

Діяльність підприємств

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств України

 

 

 

14 26

 

 

26

 

 

24

 

(2015) (попер. дані)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Енергетика

Енергетичний баланс України за 2015 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

(2015)

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції в Україні

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

24

 

(01-12.15)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2015 році (попередні дані)

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Утворення та поводження з відходами у 2015 році

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі у 2015 році

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Послуги

Діяльність підприємств сфери послуг

 

 26

 

 

25

 

 

26

 

 

25

 

V кв. 2015)

(І кв.2016)

(ІІ кв.2016)

(ІІІ кв. 2016)

Промисловість

Підсумки роботи промисловості України

21 24 22 21 23 22 21 22 21 21 22 21

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні

  01 03 01 04 01 04 01 02 03 02 02

(01-12.15)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

Сільське, лісове та рибне господарство

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду у 2015 році (попередні дані)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у 2015 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Особисті селянські господарства в Україні станом на 1 січня 2016 року

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2016 року

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 01.01.16)

Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2015 рік (попередні дані)

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Посівні площі озимих культур під урожай 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

(на 01.12.16)

Лісове господарство та мисливство

Лісогосподарська діяльність      

13

               

(2015)

Рибне господарство

Добування водних біоресурсів

 

 

 

20

 

 

 20

 

 

 20

 

 

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Транспорт

Підсумки роботи автомобільного транспорту України

 

 

 

 

  04

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Підсумки роботи транспорту України

20 19 21 20 20 21 20 19 20 20 21 20

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(01-03.16)

(01-04.16)

(01-05.16)

(01-06.16)

(01-07.16)

(01-08.16)

(01-09.16)

(01-10.16)

(01-11.16)

Туризм

Мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

(за літо 2016)

Мережа колективних засобів розміщування

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Мережа суб’єктів туристичної діяльності

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоекономічна діяльність

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

 

17

 

 

17

 

 

16

 

 

15

 

(2015)

(01-03.16)

(01-06.16)

(01-09.16)

Зовнішня торгівля товарами

  15 16 14 16 14 15 15 14 17 14 15

(01-11.15)

(2015)

(01.16)

(01-02.16)

(І кв. 2016)

(01-04.2016)

(01-05.16)

(І пів. 2016)

(01-07.16)

(01-08.16)

(9 міс. 2016)

(01-10.16)

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Зовнішньоторговельний баланс України

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

 

 29

 

 

 

 

 

 31

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Зовнішня торгівля послугами

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Інформаційне суспільство

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

 

15

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

(2015)

(І кв. 2016)

(І пів. 2016)

(9 міс. 2016)

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Наука, технології та інновації

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2015 році

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

(2015)

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

 

 

20

 

 

 

19

 

 

 

 

(2015)

(І пів. 2016)

Національні рахунки

Річні національні рахунки

Доходи та витрати населення України

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

30

(І-IV кв.2015 та 2015) (попер. дані)

(2015) (ост. дані)

Квартальні національні рахунки

Валовий внутрішній продукт України

 

 

17, 21

 

 

21

 

 

19

 

 

19

(І-ІV кв. 2014) (ост.дані)
(І-І
V кв. 2015 та 2015) (уточн. дані)

(І кв. 2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Доходи та витрати населення Україні

 

 

 

 

 

30

 

 

29

 

 

30

(І кв. 2016) (попер. дані)

(ІІ кв. 2016) (попер. дані)

(ІІІ кв. 2016) (попер. дані)

Ціни

Індекси цін

  08 09 08 06 08 08 08 08 07 08 08

(12.15)

(01.16)

(02.16)

(03.16)

(04.16)

(05.16)

(06.16)

(07.16)

(08.16)

(09.16)

(10.16)

(11.16)

Багатогалузева статистична інформація

Регіональна статистика

Валовий регіональний продукт

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

(2015) (попер. дані)

Доходи та витрати населення за  регіонами України

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

(2014) (ост. дані)

(2015) (попер. дані)

 

Примітка.

По кожному експрес-випуску:

- верхній рядок – дата оприлюднення;

- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

- * Актуалізована щомісячна інформація зі статистики промисловості за 2014р. у розділі "Статистична інформація/Економічна статистика/Економічна діяльність/Промисловість" (в архіві).