0138003

Туристична діяльність

 

Мета проведення

Отримання статистичної інформації щодо мережі та діяльності суб'єктів туристичної діяльності

 

Основні статистичні показники

Кількість суб'єктів туристичної діяльності; доходи від надання туристичних послуг; кількість і вартість проданих туристичних путівок; кількість туро-днів

Методологія Методологічні положення зі статистики туризму, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 372

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність за 20___ рік" (юр) (фіз)

Інструктивні документи Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність" від 30.11.2012 №18/1-12/33

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація країн світу (КС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Регіони України

Бюлетені

Туристична діяльність в Україні

Експрес-випуски Мережа суб'єктів туристичної діяльності у 2012 році

Статистична інформація на сайті

Туризм/ Суб'єкти туристичної діяльності

 

Відповідальний за проведення державного статистичного спостереження

Департамент статистики послуг, Сеник Оксана Олександрівна, 287-33-45