0101001

Основні економічні показники короткострокової статистики промисловості

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу нових замовлень на виробництво продукції переробної промисловості

 

Основні статистичні показники

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг); обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення; індекс обороту продукції промисловості

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методологічні положення з розрахунку індексу обороту продукції промисловості (наказ Держкомстату від 27.07.2007 №277 (у редакції наказу Держстату України від 12.03.2013 №86))

Методологічні положення з розрахунку індексу нових замовлень у переробній промисловості (наказ Держкомстату від 26.01.2011 №16)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткострокової статистики промисловості (наказ Держстату України від 24.12.2012 №537)

Методичні рекомендації щодо проведення статистичного спостереження за обсягами постачання та розподілення електроенергії і природного газу споживачам місцевими (локальними) мережами (наказ Держкомстату від 29.12.2010 №535)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

Ф. №1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу, тепла та води"

Інструктивні документи

Роз`яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПЕ "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар`єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами" від 30.11.2012 №18/1-12/24

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень вимірювання та обліку одиниць (КСПОВО)

Основні промислові групи (ОПГ)

 

Публікації

 

Бюлетені

Статистичний бюлетень

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Економічне і соціальне становище регіону

Про основні показники роботи промисловості України

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Про соціально-економічне становище регіону

Експрес-випуски

Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні та індекс обороту

Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні

Статистична інформація на сайті

Промисловість/Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація); Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості (щомісячна інформація). Соціально-економічне становище регіонів України. Промисловість (щомісячна інформація)/Обсяг реалізованої промислової продукції за регіонами (щомісячна інформація)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Петренко Ірина Станіславівна

Департамент статистики виробництва

287-03-46

[email protected]