0101002

Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

 

Мета проведення

Отримання даних щодо виробництва промислової продукції за видами за визначеною номенклатурою та залишків виробленої готової продукції на складах підприємств-виробників

 

Основні статистичні показники

Виробництво промислової продукції за видами у натуральному виразі; залишки готової продукції на кінець звітного періоду; індекс промислової продукції

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики виробництва продукції промисловості (наказ Держстату України від 25.12.2012 №541)

Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затверджена наказом Держкомстату від 02.08.2005 №224 (у  редакції наказу Держстату України від 14.03.2013 №91)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" для юридичних осіб

ф. № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" для фізичних осіб-підприємців

Інструктивні документи

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-П (місячна) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами" від 28.11.2012 №18/1-12/7

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна та країни СНД

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Економічне і соціальне становище регіону

Виробництво промислової продукції за видами в Україні

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Про соціально-економічне становище регіону

Зміни цін виробників промислової продукції у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки роботи промисловості України

Статистична інформація на сайті

Промисловість/Індекси промислової продукції в Україні (2007-2014рр.), (щомісячна інформація), Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (щомісячна інформація), Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) (щомісячна інформація), Виробництво основних видів промислової продукції (щомісячна інформація), Індекси промислової продукції в Україні за видами діяльності (2000-2013рр.), Соціально-економічне становище регіонів України/Промисловість (щомісячна інформація)/Індекси промислової продукції за регіонами (щомісячна інформація)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Заквацька Оксана Володимирівна

Департамент статистики виробництва

287-33-56

[email protected]