0101003

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

 

Мета проведення

Отримання даних щодо виробництва промислової продукції за визначеною номенклатурою і реалізації промислової продукції за переліком PRODCOM

 

Основні статистичні показники

Виробництво промислової продукції за видами у натуральному виразі; реалізація промислової продукції за переліком PRODCOM по Україні

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва та реалізації промислової продукції (наказ Держстату України від 25.12.2012 №540)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1П–НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" від 28.11.2012 №18/1-12/6

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Сільське господарство України

Україна та країни СНД

Доповіді

Сільське господарство України у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Промисловість/ Виробництво основних видів промислової продукції (1990-2013рр.);

Виробництво та реалізація промислової продукції за видами

 

Керівник державного статистичного спостереження

Троц Наталія Петрівна

Департамент статистики виробництва

287-47-33, 287-33-56

N.Tro[email protected]