0102001

Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці за типами електростанцій. Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

 

Мета проведення

Отримання даних щодо потужностей електростанцій, виробництва електроенергії та техніко-економічних показників діяльності електростанцій потужністю 500 кВт і більше

 

Основні статистичні показники

Потужність електростанцій за їх типами; виробництво електроенергії за типами та категоріями електростанцій

Методологія Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій (затверджені наказом Держстату України від 17.12.2012 № 522)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції"

ф. № 1П–НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-тп (ес) (річна) "Звіт про роботу електростанції" від 28.11.2012 № 18/1-12/8

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1П-НПП (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції" від 28.11.2012 № 18/1-12/6

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління  (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна та країни СНД

Бюлетені

Виробництво електроенергії та окремі техніко-економічні показники роботи електростанцій в Україні

Статистична інформація на сайті

Промисловість/Виробництво основних видів промислової продукції;

Промисловість/Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води/Потужність електростанцій та виробництво електроенергії;

Соціально-економічне становище регіонів України/Інтерактивні електронні статистичні карти/Промисловість/Виробництво електроенергії за регіонами

 

Керівник державного статистичного спостереження

Постолюк Наталія Григорівна

Департамент статистики виробництва

287-27-33

[email protected]