0102004

Газифікація населених пунктів

 

Мета проведення

Отримання даних щодо газифікації населених пунктів і квартир та техніко-економічних показників роботи підприємств газового господарства, що відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби

 

Основні статистичні показники

Кількість газифікованих населених пунктів; одиночна протяжність вуличних газових мереж; кількість газифікованих квартир; відпущено газу населенню та на комунально-побутові потреби

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо відпуску газу, теплоенергії, води населенню та на господарсько-побутові й комунально-побутові потреби (затверджені наказом Держстату України від 17.12.2012 №521)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-газ (річна) "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу" (затверджена наказом Держкомстату від 17.08.2004 №482 та зареєстрована в Мін’юсті 31.08.2004 за №1078/9677, у редакції наказу Держкомстату від 31.07.2006 №367, зареєстрованого в Мін’юсті 08.08.2006 за №953/12827)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Про основні показники роботи газового господарства в Україні

Статистична інформація на сайті

Промисловість/Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води/ Окремі техніко-економічні показники роботи газопостачальних підприємств, Забезпеченість населених пунктів водою та газом

 

Керівник державного статистичного спостереження

Леонович Наталія Миколаївна

Департамент статистики виробництва

287-27-33

[email protected]