0102005

Постачання теплоенергії

 

Мета проведення

Отримання даних щодо техніко-економічних показників роботи опалювальних котелень і теплових мереж, які відпускають теплову енергію населенню та на комунально-побутові потреби

 

Основні статистичні показники

Кількість котелень; сумарна потужність котелень; протяжність теплових та парових мереж; відпущено теплової енергії населенню та на комунально-побутові потреби

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо відпуску газу, теплоенергії, води населенню та на господарсько-побутові й комунально-побутові потреби (затверджені наказом Держстату України від 17.12.2012 №521)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-теп (річна) "Звіт про постачання теплоенергії"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-теп "Звіт про постачання теплоенергії" (затверджена наказом Держкомстату від 17.08.2004 №482 та зареєстрована в Мін’юсті 31.08.2004 за №1079/9678)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

 

Публікації

 

Бюлетені

Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні

Статистична інформація на сайті

Промисловість/ Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води/ Окремі техніко-економічні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж, Протяжність ветхих та аварійних теплових і парових мереж

 

Керівник державного статистичного спостереження

Леонович Наталія Миколаївна

Департамент статистики виробництва

287-27-33

[email protected]