0102006

Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

 

Мета проведення

Отримання даних щодо техніко-економічних показників роботи водопроводів (окремих водопровідних мереж), які відпускають воду населенню та на господарсько-побутові потреби

 

Основні статистичні показники

Кількість населених пунктів, які мають водопроводи (окремі водопровідні мережі); потужність насосних станцій першого підйому, очисних споруд та водопроводів; одиночна протяжність водоводів та водопровідних мереж; відпущено води населенню та на господарсько-побутові потреби

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо відпуску газу, теплоенергії, води населенню та на господарсько-побутові й комунально-побутові потреби (затверджені наказом Держстату України від 17.12.2012 №521)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-водопровід (річна) "Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-водопровід "Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)" (затверджена наказом Держкомстату від 20.07.2005 №198 та зареєстрована в Мін’юсті 02.08.2005 за №841/11121, у редакції наказу Держкомстату від 11.09.2007 №341, зареєстрована в Мін’юсті 25.09.2007 за №1086/14353))

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Про основні показники роботи водопровідного господарства в Україні

Статистична інформація на сайті

Промисловість/ Виробництво та розподілення електроенергії, тепла, газу, води/ Окремі техніко-економічні показники роботи водопроводів та окремих водопровідних мереж, Забезпеченість населених пунктів водою та газом, Протяжність ветхих та аварійних водопровідних мереж

 

Керівник державного статистичного спостереження

Постолюк Наталія Григорівна

Департамент статистики виробництва

287-27-33

[email protected]