0104001

Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів виконаних і реалізованих будівельних робіт

 

Основні статистичні показники

Обсяг виконаних будівельних робіт; індекс будівельної продукції

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики будівництва, затверджені наказом Держстату України 25.10.2013 № 325

Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), затвердженою наказом Держстату України від 14.03.2013 № 91

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-кб (місячна) "Звіт про виконання будівельних робіт" від  21.10.2013 №18/1-12/18

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Економічне і соціальне становище регіону

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Про соціально-економічне становище регіону

Експрес-випуски

Виконання будівельних робіт в Україні

Статистична інформація на сайті

Інвестиції та будівельна діяльність / обсяг виконаних будівельних робіт за 2014р.(щомісячна інформація); індекс будівельної продукції за 2013р.; індекс будівельної продукції за 2013р.(уточнена інформація)

Соціально-економічне становище регіонів України / інвестиції та будівельна діяльність /  індекси будівельної продукції за регіонами у 2014р. (щомісячна інформація), обсяг виконаних будівельних робіт за 2014р. (щомісячна інформація); індекси будівельної продукції за регіонами за 2013р. (уточнена інформація)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Собко Мирослава Михайлівна

Департамент статистики виробництва

287-03-11

[email protected]