0105001

Капітальні інвестиції

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів капітальних інвестицій

 

Основні статистичні показники

Обсяги капітальних інвестицій; обсяги капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, за джерелами фінансування, за видами матеріальних активів, структура капітальних інвестицій; індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, наказ Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики капітальних інвестицій, наказ Держстату України № 335 від 31.10.2013

Методика розрахунку індексу капітальних інвестицій, наказ Держкомстату від 25.12.2009 №494

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів"

ф. № 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів" та № 2-інвестиції (квартальна ) "Капітальні інвестиції" від 21.10.2013 №18/1-12/19

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна та країни СНД

Транспорт і зв'язок України

Сільське господарство України

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Економічне і соціальне становище регіону

Капітальні інвестиції в Україні

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Про соціально-економічне становище регіону

Експрес-випуски

Капітальні інвестиції в Україні

Статистична інформація на сайті

Інвестиції та будівельна діяльність/Капітальні інвестиції; Капітальні інвестиції за джерелами фінансування; Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, за регіонами; Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

 

Керівник державного статистичного спостереження

Собко Мирослава Михайлівна

Департамент статистики виробництва

287-03-11

[email protected]