0106001

Надходження прямих інвестицій від нерезидентів та внесення прямих інвестицій за кордон

 

Мета проведення

Отримання даних щодо прямих інвестицій, внесених у підприємства України та з України в підприємства інших країн світу, а також щодо їх наявних обсягів, інформація щодо окремих видів взаємозв'язків підприємств в рамках відносин прямого інвестування

 

Основні статистичні показники

Прямі іноземні інвестиції в Україну за країнами світу; прямі інвестиції з України за країнами світу

Методологія

Методологічні положення з окремих питань обліку та розрахунку обсягів запасів та потоків інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, затверджені наказом Держкомстату від 15.02.2010 №58

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, затверджені наказом Держстату України від 28.11.2013 № 363

Методологічні роз'яснення щодо порядку ведення обліку нерухомого майна нерезидентів у рамках статистичного спостереження за інвестиціями зовнішньоекономічної діяльності, затверджені наказом Держкомстату від 01.04.2009 №110

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 10-зез (квартальна) "Звіт про іноземні інвестиції в Україну"

ф. № 13-зез (квартальна) "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу"
ф. №11-зез ВПІ (річна) "Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 10-зез "Звіт про іноземні інвестиції в Україну", затверджена наказом Держкомстату України від 15.10.2003 №343  (у редакції наказу Держкомстату України від 16.06.2011 №145) та зареєстрована в Мін'юсті України від 07.07.2011 за №827/19565

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 13-зез "Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу", затверджена наказом Держкомстату України від 15.10.2003 №343 (у редакції наказу Держкомстату України від 16.06.2011 №145) та зареєстрована в Мін'юсті України  07.07.2011 за №828/19566

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 11 - зез (ВПІ) (річна) "Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування" від 27.11.2013  №18.1-12/30

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікація валют (КВ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Національний банк України

Фонд державного майна України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Співробітництво між Україною та країнами ЄС

Сільське господарство України

Транспорт і зв'язок України

Україна у цифрах

Україна

Регіони України

Статистичний щорічник України

Україна та країни СНД

Бюлетені

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

Стан і розвиток зв'язку в Україні

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Стан зовнішньоекономічних зв'язків з Російською Федерацією

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС

Статистична інформація на сайті

Зовнішньоекономічна діяльність/Прямі іноземні інвестиції в Україну (щоквартальні показники), Прямі інвестиції з України в економіку країн світу (щоквартальні показники), Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн ЄС, Прямі інвестиції з України в країни ЄС, Прямі інвестиції (на початок 1995-2014рр.)

Соціально-економічне становище регіонів України/Інтерактивні електронні статистичні карти/Зовнішньоекономічна діяльність/Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну, Прямі іноземні інвестиції в регіони України на одну особу населення

 

Керівник державного статистичного спостереження

Собко Мирослава Михайлівна

Департамент статистики виробництва

287-03-11

[email protected]