0108001

Наявність і рух основних засобів, амортизація

 

Мета проведення

Отримання даних щодо наявності, стану та руху основних засобів, амортизації

 

Основні статистичні показники

Вартість основних засобів, рух основних засобів за видами економічної діяльності, амортизація (знос) основних засобів, ступінь зносу основних засобів, індекс основних засобів

Методологія

Тимчасова методика розрахунку індексів основних засобів за первісною (переоціненою) вартістю, наказ Держкомстату від 14.01.2005 №16

Методичні рекомендації щодо перерахунку первісної вартості об’єктів житлового фонду, збудованих індивідуальними забудовниками, наказ Держкомстату від 30.12.2009 №504

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 11-ОЗ (річна) "Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію"

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію" від 25.10.2013 №18-1-12/21

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Державна казначейська служба України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Баланс основних засобів України

 

 

Керівник державного статистичного спостереження

Собко Мирослава Михайлівна

Департамент статистики виробництва

287-03-11

[email protected]