0109001

Перший всеукраїнський загальний сільськогосподарський перепис

 

Мета проведення

Отримання  даних щодо характеристики сільського господарства країни в цілому та за кожною адміністративно-територіальною одиницею

 

Основні статистичні показники

Характеристики сільськогосподарських виробників; використання землі; чисельність сільськогосподарських тварин; методи виробництва сільськогосподарської продукції; територіальне розміщення сільськогосподарського виробництва; споруди, техніка, обладнання та інфраструктура; трудові ресурси; активи

Методологія

Програма першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису (пробного перепису) і Основні методологічні та організаційні положення проведення пробного сільськогосподарського перепису 2012 року (наказ Держстату України від 21.05.2012 №223 зі змінами в редакції наказу від 08.06.2012 №246)

Порядок складання списків сільськогосподарських виробників для проведення  сільськогосподарського перепису (наказ Держстату України від 27.03.2012 №142)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Кобилін Володимир Олександрович

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-25-22

[email protected]