0109003

Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

 

Мета проведення

Отримання даних щодо посівних та зібраних площ, обсягів виробництва, урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях/на меліорованих землях; площ посіву озимих культур під урожай наступного року; проведення інших польових робіт

 

Основні статистичні показники

Посівні площі за видами сільськогосподарських культур на всіх/меліорованих землях; зібрані площі за видами сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх/меліорованих землях; валові збори за видами сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх/меліорованих землях; урожайність за видами сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх/меліорованих землях; трансформація площ сільськогосподарських культур; вирощування посадкового матеріалу та квітково-декоративних культур; площа сільськогосподарських угідь; площа меліорованих сільськогосподарських угідь; посів озимих культур під урожай наступного року

Методологія

Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (наказ Держкомстату, Мінагрополітики, Держкомзему від 26.04.2000 №127/53/48)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва (наказ Держкомстату 11.04.2011 №88), із змінами, затвердженими наказом Держстату України від 27.08.2013 №259)

Методика проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств (наказ Держкомстату від 02.08.2005 №225, із змінами, затвердженими наказом від 18.11.2010 №467)

Методика проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств (наказ Держкомстату від 02.08.2005 №225, із змінами, затвердженими наказом від 18.11.2010 №467)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 4-сг (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року"

ф. № 29-сг (річна) "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року"

ф. № 29-сг (меліорація) (річна) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__року"

ф. № 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "__" _____20__ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" (річна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296 (зареєстровано в Мін'юсті 22.09.2008 за №881/15572) зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2011 за №535/19273

Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження №4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року" (річна) від 31.05.13 №18.1-12/4

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року" (річна) та №29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__року" (річна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296 (зареєстровано в Мін'юсті 22.09.2008 за №883/15574) зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87, зареєстрованим у Мін’юсті 29.04.2011 за №536/19274

Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми державних статистичних спостережень №29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__року" (річна) від 31.05.13 № 18.1-12/5

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "__" _____20__ року" (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 № 296 (зареєстровано в Мін'юсті 22.09.2008 за №884/15575) зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87, зареєстрованим у Мін’юсті 29.04.2011 за №537/19275

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Рослинництво України

Україна у цифрах

Україна

Статистичний щорічник України

Сільське господарство України

Регіони України

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України

Довкілля України

Бюлетені

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за 2013 рік

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року

Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт

Соціально-економічний розвиток України

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (попередні дані) у 2013 році

Посівні площі озимих культур під урожай 2015 року

Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік

Стан сільського господарства України

Посівні площі ярих культур

Статистична інформація на сайті

Сільське господарство/Виробництво основних сільськогосподарських культур

Сільське господарство/Рослинництво (1990–2013 рр.)

Сільське господарство/ Зведені показники (1990–2013 рр.)

Соціально-економічне становище регіонів/Сільське господарство/Виробництво основних сільськогосподарських культур

 

Керівник державного статистичного спостереження

Кудрявцева Наталія Галактіонівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-27-85

[email protected]