0109004

Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості внесених мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури, розмірів удобрених площ; площ, на яких проводилось вапнування і гіпсування ґрунтів, вносилися засоби захисту рослин

 

Основні статистичні показники

Обсяги внесених мінеральних та органічних добрив (усього та на 1 га площі) за видами сільськогосподарських культур; частка удобрених площ за видами добрив та сільськогосподарських культур; площі, на яких проводилось вапнування і гіпсування ґрунтів, вносилися засоби захисту рослин

Методологія

Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (наказ Держкомстату, Мінагрополітики, Держкомзему від 26.04.2000 №127/53/48)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва (наказ Держкомстату від 11.04.2011 №88) , із змінами, затвердженими наказом Держстату України від 27.08.2013 №259)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 9-б-сг (річна) "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20_ р."(річна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296 (зареєстровано в Мін’юсті  22.09.2008 за №882/15573)

Роз'яснення щодо окремих показників державного статистичного спостереження за формою № 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20_ року" (річна) від 08.11.2013 №18.1-12/25

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Сільське господарство України

Довкілля України

Бюлетені

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2013 році

Доповіді

Сільське господарство України у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Князик Ганна Сергіївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-27-85

[email protected]