0109005

Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах

 

Мета проведення

Отримання даних щодо посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради

 

Основні статистичні показники

Посівні площі за видами сільськогосподарських культур у домогосподарствах

Методологія

Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (наказ Держкомстату, Мінагрополітики, Держкомзему від 26.04.2000 №127/53/48)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва (наказ Держкомстату від 11.04.2011 №88), із змінами, затвердженими наказом Держстату України від 27.08.2013 №259)

Методика проведення річних розрахунків виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств (наказ Держкомстату від 02.08.2005 №225, із змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 18.11.2010 №467)

Методика проведення поточних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств (наказ Держкомстату від 02.08.2005 №225, із змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 18.11.2010 №467)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 4-сільрада (річна) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20 __ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай  20 __ року", затверджена наказом Держкомстату від 24.06.2005 №162 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за №737/11017 зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.04.2011 за №533/19271)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Бюлетені

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року

 

Керівник державного статистичного спостереження

Падалка Наталія Григорівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-27-85

[email protected]