0109006

Стан тваринництва

 

Мета проведення

Отримання даних щодо чисельності та руху поголів’я худоби та птиці, виробництва продукції тваринництва, продуктивності худоби та птиці, балансу кормів

 

Основні статистичні показники

Виробництво основних видів продукції тваринництва (м'ясо, молоко, яйця, вовна); чисельність та продуктивність худоби та птиці (велика рогата худоба, в т.ч. корови, свині, вівці та кози, птиця); інкубація яєць; рух поголів’я худоби та птиці; баланс та наявність кормів за видами; стан хутрового звірівництва

Методологія

Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (наказ Держкомстату, Мінагрополітики, Держкомзему від 26.04.2000 №127/53/48)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо стану тваринництва (наказ Держкомстату від 31.03.2011 №75, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 №244)

Методика проведення розрахунків основних показників обсягів виробництва продукції тваринництва у господарствах  усіх категорій (наказ Держкомстату від 05.08.2008 №270, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 №245)

Методичні рекомендації щодо проведення розрахунків витрат кормів сільськогосподарським тваринам у господарствах усіх категорій (наказ Держкомстату від 24.01.2008 №18, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 №245)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 24 (річна) "Стан тваринництва за 20__рік"

ф. № 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "__" _____20_ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 24 "Стан тваринництва за 20__рік" (річна) та № 24-сг "Стан тваринництва на "__" _____20_ року" (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296 (зареєстровано в Мін'юсті 22.09.2008 за №885/15576), зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87 (зареєстровано в Мін'юсті 29.04.2011 за №538/19276)

Роз’яснення щодо окремих показників форм державних статистичних спостережень №24 "Стан тваринництва за 20__рік" (річна) та №24-сг "Стан тваринництва на «_» _____20_року" (місячна) від 08.11.2013 №18.1-12/26

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Тваринництво України

Україна у цифрах

Україна

Статистичний щорічник України

Регіони України

Сільське господарство України

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України

Бюлетені

Стан тваринництва в Україні

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Соціально-економічний розвиток України

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Сільське господарство України у 2013 році

Про соціально-економічне становище України

Експрес-випуски

Стан сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік

Чисельність худоби та птиці на 1 січня 2014 року

Статистична інформація на сайті

Сільське господарство /Поголів'я худоби та птиці (щомісячна інформація)

Сільське господарство / Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

Сільське господарство / Тваринництво (1990 – 2013 рр.)

Соціально-економічне становище регіонів / Сільське господарство / Поголів'я худоби та птиці

Соціально-економічне становище регіонів / Сільське господарство / Виробництво основних продуктів тваринництва

 

Керівник державного статистичного спостереження

Здоренко Тамара Дмитрівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-50-44

[email protected]