0109008

Реалізація сільськогосподарської продукції

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів та цін реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за різними напрямами

 

Основні статистичні показники

Обсяги та середні ціни реалізації власно виробленої аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за різними напрямами; обсяги наявності зернових культур, насіння соняшнику та цукру безпосередньо у господарстві на кінець звітного періоду; обсяги отриманих дотацій за реалізацію переробним підприємствам продукції тваринництва

Методологія

Основні засади побудови статистики сільського господарства України в умовах проведення реформування аграрного сектора (наказ Держкомстату, Мінагрополітики, Держкомзему від 26.04.2000 №127/53/48)

Методика розрахунку обсягів реалізації основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення (наказ Держкомстату від 30.05.2008 №165)

Методика розрахунку індексів цін у сільському господарстві та індексів фізичного обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції   (наказ Держкомстату від 24.10.2011 №268)

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами, затверджені наказом Держкомстату від 11.05.2011114, із змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 №248

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-________20__ року"

ф. № 21-заг (річна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень-________20__ року" (місячна) та № 21-заг  "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік" (річна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296, зареєстрована в Мін'юсті 22.09.2008 за №880/15571, із змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 17.05.2011 №116, зареєстрованими  у Мін'юсті 31.05.2011 за №648/19386

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Сільське господарство України

Індекси цін виробників

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою

Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Стан сільського господарства України

Валова продукція сільського господарства України за 2013 рік

Статистична інформація на сайті

Сільське господарство /Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація), Зведені показники (1990-2013рр.)

Соціально-економічне становище регіонів України/ Сільське господарство (щомісячна інформація)/ Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції

Ціни і тарифи/Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції / Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції (щомісячна інформація),  Індекси цін реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) (1996-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Вулевич Наталія Момчилівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-23-22

[email protected]