0109011

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів надходження цукрових буряків на переробні підприємства та цін їх закупівлі

 

Основні статистичні показники

Обсяги та середні ціни купівлі цукрових буряків; обсяги цукрових буряків, що надійшли на переробку на давальницьких засадах та власно вироблені

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства, затверджені наказом Держкомстату від 17.01.2011 №7, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 №248

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-___________20__ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-заг "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень-_______20_ року" (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 10.08.2007 №299, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.08.2007 за №974/14241

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Сільське господарство України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Експрес-випуски

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за 2013 рік

Стан сільського господарства України

 

Керівник державного статистичного спостереження

Шляпіна Ірина Володимирівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-23-22

[email protected]