0109013

Надходження молока на переробні підприємства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів надходження молока на переробні підприємства, цін та якості закупленого молока

 

Основні статистичні показники

Обсяги надходження молока та молочних продуктів на переробні підприємства; середня ціна купівлі молока та молочних продуктів переробними підприємствами; обсяги закупленого молока у сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення за ґатунками

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства, затверджені наказом Держкомстату від 17.01.2011 №7, зі змінами, затвердженими наказом Держстату України від 13.08.2013 № 248

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень-______20__року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень-______20 _року" (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 27.08.2008 №296, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 22.09.2008 за №879/15570, зі змінами, затвердженими  наказом Держкомстату від 17.05.2011 №116, зареєстрованими  у Мін'юсті 31.05.2011 за №647/19385

Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми державного татистичного спостереження №13-заг "Надходження молока на переробні підприємства за січень-... 20.. року" (квартальна) від 20.11.2013 № 18.1-12/27

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Сільське господарство України

Бюлетені

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Стан сільського господарства України

 

Керівник державного статистичного спостереження

Бугуцький Юрій Олексійович

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-23-22

[email protected]