0109014

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

 

Мета проведення

Отримання даних для визначення ефективності сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах, рівня рентабельності основних видів сільгосппродукції, структури витрат на виробництво, обсягів державної підтримки, що отримана сільськогосподарськими підприємствами, а також даних про рух сільськогосподарської продукції

 

Основні статистичні показники

Чистий дохід (виручка); прибуток, збиток (-) від реалізації сільськогосподарської продукції та послуг, за видами сільськогосподарської продукції; рівень рентабельності (збитковості) сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах; витрати на виробництво сільськогосподарської продукції

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №289

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 50-сг (річна) "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств", затверджена наказом Держкомстату від 06.11.2007 №403 та зареєстрована в Мін'юсті 21.11.2007 за №1303/14570 (зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 06.09.2010 №381 та зареєстрованими  в Мін'юсті 21.09.2010 за №839/18134)

Роз'яснення щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" від 30.11.2012 18/1-12/27

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Сільське господарство України

Україна у цифрах

Регіони України

Статистичний щорічник України

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України

Бюлетені

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік

Доповіді

Сільське господарство України у 2013 році

Експрес-випуски

Економічні результати сільськогосподарського виробництва за 2013 рік (попередні дані)

Статистична інформація на сайті Сільське господарство/ Зведені показники (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Пархоменко Олена Валентинівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-21-33

[email protected]