0109016

Наявність сільськогосподарської техніки

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості та руху сільськогосподарських машин, тракторів, наявності енергетичних потужностей

 

Основні статистичні показники

Наявність техніки та енергетичних потужностей за видами; рух сільськогосподарської техніки, темп зростання кількості техніки та енергетичних потужностей; відсоток техніки що вибула по зносу; відсоток техніки, що надійшла за рік; кількість техніки, що належить виключно підприємству

Методологія Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств (затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №289)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 10-мех (річна) "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__році"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__році", затверджена наказом Держкомстату від 09.09.2010 №386, зареєстрованим в Мін'юсті 27.09.2010 за №853/18148

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Регіони України

Сільське господарство України

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сидорчук Марина Віталіївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-21-33

L.Rabush @ukrstat.gov.ua