0109017

Господарська діяльність фермерського господарства, малого підприємства в сільському господарстві

 

Мета проведення

Отримання даних щодо реалізації продукції сільського господарства і послуг фермерським господарством, малим підприємством, інформації щодо їх працівників, площі землі у користуванні, внесення мінеральних добрив та обробки хімікатами, а також обсяги державної підтримки фермерського господарства, малого підприємства

 

Основні статистичні показники

Середня кількість працівників фермерського господарства, малого підприємства; чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за видами продукції і послуг; реалізація сільськогосподарської продукції власного виробництва за видами продукції; отримано коштів за напрямами державної підтримки, за джерелами отримання державних коштів

Методологія

Методика вибіркового обстеження селянських (фермерських) господарств з урахуванням виробництва ними окремих видів сільськогосподарської продукції, затверджена наказом Держкомстату від 01.11.2002 №394

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Держкомстату від 09.11.2011 №289

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-ферм (річна) "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства", затверджена наказом Держкомстату від 12.11.2007 №416 (зареєстрована у Мін’юсті 29.11.2007 за №1327/14594)

Роз'яснення  щодо заповнення окремих показників форми державного статистичного спостереження № 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві" від 30.11.2012 №18/1-12/26

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Сільське господарство України

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва

Діяльність суб’єктів господарювання

Бюлетені

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік

Доповіді

Сільське господарство України у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сидорчук Марина Віталіївна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-21-33

L.Rabush @ukrstat.gov.ua