0109019

Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

 

Мета проведення

Отримання основних характеристик потенціалу домогосподарств у галузі сільського господарства, даних про їхню поточну сільськогосподарську діяльність (виробництво, реалізацію сільськогосподарської продукції) та залишки продуктів у них

 

Основні статистичні показники

Середній розмір площі землі домогосподарства; структура посівних площ у сільських домогосподарствах; статево-вікова структура поголів'я основних видів худоби та птиці в сільських домогосподарствах; обсяг продукції рослинництва в розрахунку на 100 домогосподарств; обсяг продуктів тваринництва в сільських домогосподарствах у розрахунку на 100 домогосподарств та 1 голову відповідного виду тварин

Методологія

Методологічні основи формування вибіркових сукупностей для проведення органами державної статистики України базових державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджені наказом Держкомстату від 02.08.2005 №223

Методика формування вибіркових сукупностей для проведення у 2014-2018 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості, затверджена наказом Держстату України від 08.02.2013 № 37

Методологічні положення з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств), затверджені наказом Держкомстату від 05.06.2008 №178

Методика розрахунку системи статистичних ваг для оцінювання показників вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості, затверджена наказом Держкомстату від 28.03.2011 №69

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики, в частині "Обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості", затвердженій наказом Держкомстату від 07.10.2004 №548 (зі змінами та доповненнями, затвердженими наказами Держкомстату від 28.11.2006 №562, від 17.11.2008 №458, від 27.11.2009 №450, від 18.11.2011 №299 і наказом Держстату України від 08.10.2012 №412)

Порядок здійснення контролю роботи фахівців з інтерв'ювання з питань обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості, затверджений наказом Держкомстату від 01.02.2007 №29

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 01-СГН (один раз на рік) "Запитальник базового інтерв’ю"

ф. № 02-СГН (місячна) "Запитальник щомісячного інтерв’ю"

Інструктивні документи

Вказівки для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики, в частині "Обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості", затвердженій наказом Держкомстату від 07.10.2004 № 548 (зі змінами та доповненнями, затвердженими наказами Держкомстату від 28.11.2006 №562, від 17.11.2008 №458, від 27.11.2009 №450, від 18.11.2011 №299 і наказом Держстату України від 08.10.2012 №412)

Інструктивний лист Держкомстату щодо правильності визначення ознак домогосподарств для вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості від 30.07.2007 №06/3-14/440

Класифікації

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Сільське господарство України

Бюлетені

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості у 2014 році

Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості у 2013 році

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2013 році

 

Керівник державного статистичного спостереження

Ємченко Юлія Володимирівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-41-44

[email protected]