0110001

Рибогосподарська діяльність підприємств

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів та вартості добування водних біоресурсів

 

Основні статистичні показники

Обсяги добування водних біоресурсів у натуральному, вартісному та видовому виразі; за рибогосподарськими водними об’єктами; за районами рибного промислу

Методологія

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо рибогосподарської діяльності підприємств (наказ Держкомстату від 10.12.2010 №502), із змінами, затвердженими наказом Держстату України від 27.08.2013 №258)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-риба (річна) "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20_ _ рік"

ф. № 1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів за січень -_____ 20_ _ року"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1–риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ р." (річна) та № 1–риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень-______ 20__ р." (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 10.08.2007 №299 (зареєстрована в Мін'юсті 22.08.2007 за №973/14240) зі змінами, затвердженими наказом Держкомстату від 11.04.2011 №87, зареєстрованими у Мін'юсті 29.04.2011 за №534/19272

Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 1–риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік" (річна) та № 1–риба "Добування водних біоресурсів за січень -________ 20__ року" (місячна) від 31.05.2013 № 18.1-12/6

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Експрес-випуски

Добування водних біоресурсів

Статистична інформація на сайті

Рибне господарство / Рибне господарство (щомісячна інформація) Рибне господарство / Рибне господарство (1995 – 2013рр.)

Соціально-економічне становище регіонів/ Рибне господарство (щомісячна інформація)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Кудрявцева Наталія Галактіонівна

Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища

287-27-85

[email protected]