0111001

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

 

Мета проведення

Отримання даних щодо ринкових відносин, ринкової кон'юнктури, конкуренції, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають

 

Основні статистичні показники

Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ) (за звітний місяць та кумулятивно); темп зростання (зменшення) обсягу реалізованих послуг у порівнянних цінах до відповідного періоду минулого року; частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі послуг; абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу

Методологія

Концепція статистики послуг (наказ Держкомстату від 19.01.2001 №54)

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286 та зареєстрована в Мін’юсті 30.11.2005 за №1442/11722 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 05.10.2006 №466)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг (наказ Держстату України від 11.02.2014 №32)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-послуги (місячна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги ''Звіт про обсяги реалізованих послуг" (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 20.07.2007 №228 та зареєстрована в Мін'юсті 06.08.2007 за №895/14162

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-послуги ''Звіт про обсяги реалізованих послуг'' (місячна) від 30.11.2012 №18/1-12/23

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство доходів і зборів України

 

Публікації

 

Бюлетені

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Експрес-випуски

Діяльність підприємств сфери послуг

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2014 року

 

Керівник державного статистичного спостереження

Паланська Неллі Миколаївна

Департамент статистики послуг

287-67-33

[email protected]