0111002

Основні економічні показники діяльності підприємств сфери нефінансових послуг

 

Мета проведення

Отримання даних щодо результатів діяльності підприємств сфери ринкових нефінансових послуг, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають

 

Основні статистичні показники

Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ) (усього, для населення, на одну особу); частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі послуг;  індекс обсягу реалізованих послуг у порівнянних цінах до попереднього року

Методологія

Концепція статистики послуг (наказ Держкомстату від 19.01.2001 №54)

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методика розрахунків загального обсягу реалізованих нефінансових послуг (наказ Держкомстату від 14.08.2009 №310)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо обсягів реалізованих послуг (наказ Держстату України від 11.02.2014 №32)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-послуги (річна) "Звіт про обсяги реалізованих послуг"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (річна) (наказ Держкомстату від 20.07.2007 №228, зареєстровано в Мін’юсті 06.08.2007 за №894/14161)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Центральна статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності (СКП)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство доходів і зборів України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Бюлетені

Соціально-економічний розвиток України

Діяльність підприємств сфери послуг

Доповіді

Діяльність підприємств сфери послуг у 2013 році

Експрес-випуски

Діяльність підприємств сфери послуг

 

Керівник державного статистичного спостереження

Паланська Неллі Миколаївна

Департамент статистики послуг

287-67-33

[email protected]