0112001

Діяльність підприємств залізничного транспорту

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів відправлень вантажів за номенклатурою та пасажирів за видами сполучення та регіонами, обсягів перевезень вантажів за номенклатурою залізничним транспортом загального користування

 

Основні статистичні показники

Перевезення вантажів залізничним транспортом; відправлення вантажів залізничним транспортом; вантажооборот залізничного транспорту; відправлення пасажирів залізничним транспортом; пасажирооборот залізничного транспорту

Методологія

Методологічні положення зі статистики залізничного транспорту загального користування, затверджені наказом Держстату України від 26.11.2012 №484

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування"

ф. № 6-зал (річна) "Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення"

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Міністерство інфраструктури України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Діяльність підприємств сфери послуг

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Діяльність підприємств сфери послуг у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту України

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2013 року

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв'язок/Вантажні перевезення, Пасажирські перевезення, Відправлення вантажів залізничним транспортом, Транспорт (1980-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]