0112002

Діяльність підприємств, які експлуатують автомобільний транспорт

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень, експлуатації автомобільного транспорту, витрат палива на експлуатацію автомобільного транспорту

 

Основні статистичні показники

Перевезено вантажів автомобільним транспортом; вантажооборот автомобільним транспортом; загальний пробіг автотранспорту; витрати палива на експлуатацію автомобілів

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Інструкція про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затверджена наказом Мінстату від 27.05.1996 №150 та зареєстрована в Мін'юсті 30.05.1996 за №258/1283 (зі змінами, внесеними наказом Мінстату від 20.08.1997 № 217, зареєстрованими в Мін’юсті 08.09.1997 за № 386/2190)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту"

Інструктивні документи

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту" та № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом", затверджена наказом Держкомстату від 29.09.2003 №319 та зареєстрована в Мін'юсті 10.10.2003 за №918/8239  (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 23.11.2004 №636, зареєстрованими в Мін’юсті 06.12.2004 за № 1548/10147)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Центр безпеки руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від пересувних джерел у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки роботи автомобільного транспорту України за 2013 рік

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв'язок/ Транспорт (1980-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]