0112007

Діяльність підприємств водного транспорту

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень морським (річковим) транспортом за номенклатурою вантажів та видами сполучення

 

Основні статистичні показники

Перевезення вантажів водним транспортом; вантажооборот водного транспорту; перевезення пасажирів водним транспортом; пасажирооборот водного транспорту

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методологічні положення зі статистики водного транспорту, затверджені наказом Держкомстату від 22.12.2011 №369

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом"

ф. № 51-вод (місячна) "Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 31-вод "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом" (квартальна) та № 51-вод "Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації" (місячна), затверджена наказом Держкомстату від 11.10.2005 №302 та зареєстрована в Мін'юсті 31.10.2005 за №1306/11586 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 07.12. 2009 № 456, зареєстрованими в Мін’юсті 23.12.2009 за № 1240/17256)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Україна

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Діяльність підприємств сфери послуг

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Діяльність підприємств сфери послуг у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту України

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2014 року

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв'язок/Вантажні перевезення, Пасажирські перевезення

Транспорт і зв'язок/Транспорт (1980-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]