0112008

Морські та річкові порти (причали)

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів обробки вантажів - експортних, імпортних, транзитних та внутрішнього сполучення - у морських і річкових портах (причалах) за номенклатурою вантажів та країнами відправлення (призначення)

 

Основні статистичні показники

Обсяг переробки вантажів; кількість оброблених суден

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методологічні положення зі статистики водного транспорту, затверджені наказом Держкомстату від 22.12.2011 №369

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)"

Додаток до ф. № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 25-вод "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" (місячна) та додатку до форми державного статистичного спостереження № 25-вод "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)" (піврічна), затверджена наказом Держкомстату від 11.10.2005 №302 та зареєстрована в Мін'юсті 31.10.2005 за №1306/11586 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату України від 07.12. 2009 №456, зареєстрованими в Мін’юсті 23.12.2009 за № 1240/17256)

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація країн світу (КС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Переробка вантажів у морських (річкових) портах (причалах) України у 2013 році

Експорт, імпорт і транзит вантажів в Україні за 2013 рік

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Переробка вантажів у морських (річкових) портах (причалах) України за І півріччя 2014 року

Експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту України

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2014 року

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв'язок/Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів та причалів з обробки вантажів

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]