0112011

Діяльність підприємств міського електричного транспорту

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості перевезених пасажирів трамвайним і тролейбусним транспортом, метрополітенами за видами сполучення, міською електричкою, інфраструктури та наявного парку вагонів (машин) міського електротранспорту

 

Основні статистичні показники

Перевезення пасажирів міським електротранспортом; експлуатаційна довжина колій (ліній); кількість вагонів (машин); кількість станцій метрополітену

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методологічні положення зі статистики міського електричного транспорту, затверджені наказом Держстату України від 02.12.2013 № 372

Інструкція про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах, затверджена наказом Мінстату України від 27.05.1996 №150 та зареєстрована в Мін'юсті 30.05.1996 за №258/1283 (зі змінами, внесеними наказом Мінстату від 20.08.1997 № 217, зареєстрованими в Мін’юсті 08.09.1997 за № 386/2190)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-етр "Звіт про роботу міського електротранспорту", затверджена наказом Держкомстату від 09.10.2007 №379  та зареєстрована в Мін'юсті 13.11.2007 за №1267/14534

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України

Діяльність підприємств сфери послуг

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Діяльність підприємств сфери послуг у 2013 році

Експрес-випуски

Підсумки роботи транспорту України

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв’язок/ Пасажирські перевезення, Транспорт (1980-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]