0113001

Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів доходів від надання послуг пошти та зв'язку за видами пошти та зв'язку, щодо кількості наявних основних та відомчих телефонних апаратів, місцевих та універсальних таксофонів, телефонних апаратів (ліній) переговорних пунктів, абонентів мобільного зв'язку (за видами), кабельного телебачення, мережі "Інтернет" та радіотрансляційних точок, щодо обсягів продукції (послуг) пошти та зв'язку за видами продукції (послуг), щодо телефонізації об'єктів у сільській місцевості, потреби населення в домашніх телефонах, тривалості очікування населенням установки домашніх телефонів

 

Основні статистичні показники

Доходи від надання послуг пошти та зв'язку; кількість телефонних апаратів; кількість абонентів зв'язку; продукція пошти у натуральному виразі; кількість незадовільнених заяв на встановлення телефонів

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України (наказ Держкомстату від 28.12.2007 № 478)

Методологічні положення зі статистики телекомунікаційних, поштових і кур'єрських послуг, затверджені наказом Держстату України від 26.11.2012 №483

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 11-зв'язок (квартальна) "Звіт про продукцію зв'язку"

ф. № 12-зв'язок (квартальна) "Звіт про доходи від послуг зв'язку"

ф. № 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв'язку"

ф. № 43-зв’язок (річна) "Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 11-зв'язок "Звіт про продукцію зв'язку" (поштою-квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 06.06.2005 №143 та зареєстрована в Мін'юсті 15.11.2005 за №1371/11651

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Адміністративні дані, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Україна

Транспорт і зв'язок України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Соціально-економічний розвиток України

Стан і розвиток зв’язку в Україні

Діяльність підприємств сфери послуг

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Діяльність підприємств сфери послуг у 2013 році

Експрес-випуски

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2014 року

Статистична інформація на сайті

Транспорт і зв'язок/Доходи від надання послуг пошти та зв'язку;

Транспорт і зв'язок/Абоненти зв'язку, Засоби телефонного зв'язку, Зв'язок (1980-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Михайлюк Надія Олександрівна

Департамент статистики послуг

235-40-66

[email protected]