0114001

Виконання наукових та науково-технічних робіт

 

Мета проведення

Отримання даних щодо витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з розподілом за видами робіт, видами витрат та про чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт за категоріями персоналу; результатів діяльності наукових організацій, винахідницької діяльності, міжнародного співробітництва

 

Основні статистичні показники

Чисельність працівників наукових організацій за категоріями працівників, віком та статтю; фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами фінансування та видами робіт; обсяг наукових та науково-технічних робіт за видами; витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт за видами витрат та видами робіт

Методологія Методологічні положення зі статистики наукової та науково-технічної діяльності, затверджені наказом Держкомстату від 22.11.2011 №312

 

Звітно-статистична документація

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-наука (квартальна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"

ф. № 3-наука (річна) "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (квартальна), затверджена наказом Держкомстату від 20.08.2007 №306 та зареєстрована у Мін’юсті 06.09.2007 за №1035/14302 (зі змінами)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна), затверджена наказом Держкомстату від 20.08.2007 №306 та зареєстрована у Мін’юсті 06.09.2007 за №1036/14303 (зі змінами)

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-наука "Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт" (річна) від 30.11.2012 №18/1-2/28

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Регіони України

Статистичний щорічник України

Наукова та інноваційна діяльність в Україні

Україна

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2013 році

Експрес-випуски

Виконання наукових та науково-технічних робіт

Статистична інформація на сайті

Наука та інновації/Науково-технічна діяльність (щоквартальні показники), Наукова та інноваційна діяльність (2000-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Білоконь Олена Іванівна

Департамент статистики послуг

287-65-49

[email protected]