0114002

Облік докторів наук, які працюють в економіці України

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості докторів наук, які працюють в економіці України, результатів їхньої діяльності, наукового напрямку, нагород, вчених звань, членства в академіях наук, посад, місця роботи

 

Основні статистичні показники

Кількість докторів наук, які зайняті в економіці України станом на 31 грудня; розподіл докторів наук за віком; розподіл докторів наук за статтю; кількість докторів наук, які виїхали за межі України; розподіл докторів наук, які виїхали за межі України, за віком

Методологія Методологічні положення зі статистики наукової та науково-технічної діяльності, затверджені наказом Держкомстату від 22.11.2011 №312

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № ДН (річна) "Картка обліку доктора наук"

додаток № 1 до форми № ДН (річна) "Список змін до картки доктора наук"

додаток № 2 до форми № ДН (річна) "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді"

Інструктивні документи

Роз’яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № ДН "Картка обліку доктора наук", Додаток № 1 до форми № ДН "Список змін до картки доктора наук", Додаток № 2 до форми № ДН "Список докторів наук, які вибули у звітному періоді", № КН "Картка обліку кандидата наук", Додаток № 1 до форми № КН "Список змін до картки кандидата наук", Додаток № 2 до форми № КН "Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді" від 30.11.2012 №18/1-12/30

Класифікації

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Класифікація видів науково-технічної діяльності (КВНТД)

Класифікація країн світу (КС)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Регіони України

Статистичний щорічник України

Наукова та інноваційна діяльність в Україні

Україна

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Фахівці вищої кваліфікації України у 2013 році

Експрес-випуски

Доктори наук України у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Наука та інновації/Наукова та інноваційна діяльність (2000-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Білоконь Олена Іванівна

Департамент статистики послуг

287-65-49

[email protected]