0115001

Інноваційна діяльність промислового підприємства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості інноваційно-активних промислових підприємств, обсягів витрат та фінансування їхніх робіт та результатів їхньої діяльності протягом року

 

Основні статистичні показники

Витрати на інновації за видами витрат, джерелами фінансування; впровадження нової або удосконаленої продукції за рівнем інноваційності; кількість впроваджених інноваційних видів продукції за видами; обсяг реалізованої інноваційної продукції; кількість впроваджених у виробництво нових технологічних процесів (нових або вдосконалених методів обробки або виробництва продукції) за видами

Методологія Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності, затверджені наказом Державної служби статистики України. від 10.01.2013 №3

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-інновація (річна) "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства" (затверджена наказом Держкомстату від 01.10.2008 №361 та зареєстрована в Мін'юсті 29.10.2008 за №1047/15738 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 25.10.2010 № 429, зареєстрованими в Мін’юсті 10.11.2010 за № 1078/18373))

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Статистичний щорічник України

Регіони України

Наукова та інноваційна діяльність в Україні

Україна

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2013 році

Експрес-випуски

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Наука та інновації/Інноваційна активність промислових підприємств (2004-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Білоконь Олена Іванівна

Департамент статистики послуг

287-65-49

[email protected]