0116001

Наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на державному та регіональному рівнях

 

Основні статистичні показники

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств; торгова площа магазинів та кількість посадкових місць в об’єктах ресторанного господарства; забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; забезпеченість населення торговою площею у магазинах; забезпеченість населення місцями в об'єктах ресторанного господарства

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.1996 №389 та зареєстрована в Мін'юсті 28.01.1997 за №13/1817

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства, затверджена наказом Держкомстату від 24.10.2005 №327, зареєстрована в Мін'юсті 08.11.2005 за №1350/11630

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства, затверджена наказом Держкомстату від 24.10.2005 №327, зареєстрована в Мін'юсті 08.11.2005 за №1350/11630

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Роздрібна торгівля України

Бюлетені

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Стан торгової мережі та мережі ресторанного господарства у 2013 році

Статистична інформація на сайті

Внутрішня торгівля/Торгівля (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Остапчук Тетяна Дмитрівна

Департамент статистики торгівлі

287-70-11

[email protected]