0116002

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

 

Мета проведення

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, здійснення розрахунків обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства по суб'єктах господарювання на державному та регіональному рівнях

 

Основні статистичні показники

Оборот роздрібної торгівлі (по районах - за квартальними даними); роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі; середньомісячний товарооборот на одну особу; індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методика вибіркового обстеження підприємств, що здійснюють роздрібну торгівлю та громадське харчування, затверджена наказом Держкомстату від 30.09.1999 №315

Методика визначення обсягів продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та обороту роздрібної торгівлі, затверджена наказом Держкомстату від 14.01.2005 №15  (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 09.10.2006 №481)

Методичні рекомендації розрахунків індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту, затверджені наказом Держкомстату від 06.11.2000 №353

Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.1996 №389 та зареєстрована в Мін'юсті 28.01.1997 за №13/1817

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-торг (місячна) "Звіт про товарооборот"

ф. № 3-торг (квартальна, річна) "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства"

Інструктивні документи

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг "Звіт про товарооборот" від 30.11.2012 №18/1-12/14

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства" від 06.12.2013 №18.1-12/37

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Україна

Регіони України

Роздрібна торгівля України

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Соціально-економічний розвиток України

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Структура обороту роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2013 рік

Експрес-випуски

Оборот роздрібної торгівлі

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України, у торговій мережі

Статистична інформація на сайті

Внутрішня торгівля / Роздрібний товарооборот. Обсяги обороту роздрібної торгівлі. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств. Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств (2005-2013). Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств в Україні (2005-2013). Індекси фізичного обсягу товарної структури роздрібного товарообороту підприємств в Україні. Продаж основних продовольчих товарів у торговій мережі підприємств в Україні (2000-2013). Торгівля (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Сергієнко Олексій Андрійович

Департамент статистики торгівлі

287-50-55

[email protected]