0116003

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

 

Мета проведення

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через мережу АЗС і АГНКС на державному та регіональному рівнях

 

Основні статистичні показники

Кількість АЗС і АГНКС; роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів (за видами) і газу; залишки світлих нафтопродуктів і газу

Методологія

Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затверджена наказом Мінстату України від 28.12.1996 №389, зареєстрована в Мін'юсті 28.01.1997 за №13/1817

Методика визначення обсягів продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та обороту роздрібної торгівлі, затверджена наказом Держкомстату від 14.01.2005 №15 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 09.10.2006 №481)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу"  (юр)  (фіз)

Інструктивні документи

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг (нафтопродукти) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" від 05.12.2013 № 18.1-12/33

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

Експрес-випуски

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

 

Керівник державного статистичного спостереження

Єфімчук Наталія Вікторівна

Департамент статистики торгівлі

287-00-13

[email protected]