0116004

Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

 

Мета проведення

Отримання даних щодо кількості ринків, наявності і використання торгової мережі на ринках та реалізації сільськогосподарської продукції на них

 

Основні статистичні показники

Кількість ринків; кількість торгових місць на ринках; загальна та торгова площа ринків; спеціалізація ринків

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методика визначення обсягів продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та обороту роздрібної торгівлі, затверджена наказом Держкомстату від 14.01.2005 №15 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 09.10.2006 №481)

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства, затверджена наказом Держкомстату від 24.10.2005 №327, зареєстрована в Мін'юсті від 08.11.2005 за №1350/11630

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них"
(юр)
  (фіз)

Інструктивні документи

Інструкція (зі змінами) щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них", затверджена наказом Держкомстату від 03.10.2008  №364, зареєстрована в Мін'юсті від 29.10.2008 за №1050/15741

Роз'яснення щодо заповнення державного статистичного спостереження № 12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" від 30.11.2012 №18/1-12/13

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Роздрібна торгівля України

Бюлетені

Наявність і використання торгової мережі на ринках

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Наявність і використання торгової мережі на ринках України

Статистична інформація на сайті

Внутрішня торгівля/Торгівля (1990-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Буцола Юлія Миколаївна

Департамент статистики торгівлі

287-50-55

[email protected]