0116005

Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст)

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів продажу та цін основних сільськогосподарських продуктів, які продаються селянами, громадянами та фермерськими господарствами на міських ринках

 

Основні статистичні показники

Індекси цін та індекси обсягів продажу сільськогосподарських продуктів на міських ринках; середні ціни на продукти рослинництва, тваринництва, худоби (за даними вибіркового обстеження на міських ринках)

Методологія

Методика визначення обсягів продажу споживчих товарів населенню за усіма каналами реалізації та обороту роздрібної торгівлі, затверджена наказом Держкомстату від 14.01.2005 №15 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Держкомстату від 09.10.2006 №481)

Інструкція по обчисленню індексів цін і фізичного обсягу продажу сільськогосподарських продуктів на міських ринках, затверджена наказом Мінстату від 01.03.1994 №39

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. А (місячна) "Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку"  (юр)  (фіз)

ф. № 2 (місячна) "Бланк щомісячної реєстрації цін на міському ринку"

 

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № А „Про обсяги продажу сільгосппродуктів і худоби на міському ринку” від 30.11.2012 №18/1-12/18

Роз'яснення щодо реєстрації цін на міському ринку від 30.11.2012 №18/1-12/20

Класифікації

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст)

Доповіді

Про соціально-економічне становище України

 

Керівник державного статистичного спостереження

Буцола Юлія Миколаївна

Департамент статистики торгівлі

287-50-55

[email protected]