0116008

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

 

Основні статистичні показники

Оптовий товарооборот у кількісному та вартісному вимірах; запаси товарів на кінець звітного періоду у кількісному та вартісному вимірах; інформація про склади; індекс фізичного обсягу оптового товарообороту

Методологія

Концепція розвитку державної статистики підприємств України, затверджена наказом Держкомстату від 28.12.2007 №478

Методологічні положення щодо вибіркового статистичного спостереження підприємств оптової торгівлі (наказ Держкомстату від 30.12.2009 №507)

Методичні рекомендації щодо розрахунку індексів фізичного обсягу товарообороту підприємств оптової торгівлі (наказ Держкомстату від 04.11.2011 285)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-опт (квартальна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі"

ф. № 1-опт (річна) "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі"

ф. № 1-опт (місячна) "Звіт про обсяг оптового товарообороту"

Інструктивні документи

Роз’яснення щодо заповнення державного статистичного спостереження № 1-опт "Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі" від 29.11.2013 №18.1-12/32

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

Статистична класифікація продукції (СКП)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Україна у цифрах

Оптова і біржова торгівля України

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Діяльність підприємств оптової торгівлі у 2013 році

Структура продажу продукції підприємствами оптової торгівлі у І півріччі 2014 року

Експрес-випуски

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

Статистична інформація на сайті

Внутрішня торгівля/Оптовий та роздрібний товарооборот. Структура оптового товарообороту (2005-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Павлик Лілія Миколаївна

Департамент статистики торгівлі

287-50-55

[email protected]