0116010

Діяльність біржі

 

Мета проведення

Отримання даних щодо діяльності бірж

 

Основні статистичні показники

Кількість зареєстрованих та діючих товарних бірж; обсяги та структура укладених угод на товарних біржах

Методологія

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності бірж (затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №387)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 1-біржа (річна) "Звіт про діяльність біржі"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-біржа (квартальна) "Звіт про діяльність біржі", затверджена наказом Держкомстату від 27.09.2010 №401 та зареєстрована в Мін’юсті від 12.10.2010 за №914/18209

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Статистична класифікація продукції (СКП)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Україна у цифрах

Оптова і біржова торгівля України

Бюлетені

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Діяльність бірж за 2013 рік

Статистична інформація на сайті

Внутрішня торгівля/Кількість бірж; Кількість бірж (на початок 1992-2013рр.); Структура укладених угод на біржах за видами товарів(послуг); Структура укладених угод на біржах за видами товарів(послуг) (1995-2013рр.)

 

Керівник державного статистичного спостереження

Житяєва Інна Олександрівна

Департамент статистики торгівлі

287-62-33

[email protected]