0117001

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

 

Мета проведення

Отримання даних щодо обсягів використання та залишків енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

 

Основні статистичні показники

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти; використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Методологія

Концепція формування енергетичного балансу (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 №1058-р)

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо використання палива та енергії (наказ Держкомстату від 03.10.2011 №250)

Методологічні положення із формування енергетичного балансу (наказ Держкомстату від 23.12.2011 №374)

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 4-мтп (річна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти"

ф. № 4-мтп (місячна) "Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 4-мтп "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти" (затверджена наказом Держкомстату від 27.10.2005 №331 та зареєстрована в Мін’юсті 27.10.2005 за №1278/11558 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 15.09.2008 №331 та зареєстрованими в Мін’юсті 10.10.2008 за №959/15650))

Роз'яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження № 4-мтп "Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти" від 05.12.2013 № 18.1-12/36

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Класифікація країн світу (КС)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Україна у цифрах

Бюлетені

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2013 рік

Статистичний бюлетень № 1

Доповіді

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у 2013 році

Експрес-випуски Енергетичний баланс України за 2013 рік

 

Керівник державного статистичного спостереження

Лихач Галина Вікторівна

Департамент статистики торгівлі

287-36-81

[email protected]