0117002

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

 

Мета проведення

Отримання даних щодо результатів використання палива, теплоенергії та електроенергії підприємствами та організаціями, щодо фактичних питомих витрат палива та енергії на виробництво одиниці продукції, щодо утворення і використання теплових і горючих вторинних енергоресурсів

 

Основні статистичні показники

Фактичні витрати палива, теплоенергії та електроенергії на вироблену продукцію; фактичні питомі витрати  палива, теплоенергії та електроенергії на виробництво одиниці продукції; витрати окремих видів палива на виробництво одиниці продукції; утворення і використання вторинних горючих і вторинних теплових ресурсів

Методологія

Концепція формування енергетичного балансу, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 №1058-р

Методологічні положення з організації державних статистичних спостережень щодо використання палива та енергії, затверджені наказом Держкомстату від 03.10.2011 №250

Методологічні положення із формування енергетичного балансу, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №374

 

Звітно-статистична документація, яка використовується для організації державних статистичних спостережень

 

Статистичний формуляр

ф. № 11-мтп (річна) "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії"

ф. № 11-ер (річна) "Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії"

ф. № 11-мтп (паливо) (річна) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт"

ф. № 11-мтп (вер) (річна) "Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів"

Інструктивні документи

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії", затверджена наказом Держкомстату від 27.10.2005 №331 та зареєстрована в Мін'юсті 27.10.2005 за №1279/11559 (зі змінами, внесеними наказом Держкомстату від 15.09.2008 №331 та зареєстрованими в Мін’юсті 10.10.2008 за №960/15651)

Роз’яснення щодо заповнення форм державного статистичного спостереження  № 11-мтп "Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії" від 05.12.2013 № 18.1-12/35

Класифікації

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)

Класифікація організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ)

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)

Класифікація органів державного управління (КОДУ)

Статистична класифікація продукції (СКП)

Номенклатура продукції промисловості (НПП)

Класифікатор відходів (КВд)

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО)

 

Публікації

 

Статистичні збірники

Статистичний щорічник України

Бюлетені

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2013 рік

Соціально-економічний розвиток України

Доповіді

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у 2013 році

Експрес-випуски Енергетичний баланс України за 2013 рік

 

Керівник державного статистичного спостереження

Cмаляна Валентина Петрівна

Департамент статистики торгівлі

287-62-33

[email protected]